XTAL
Měření frekvence krystalu.

vloženo:06.07.2009

 Krystal je běžným způsobem připojen na vstupy OSC1 a OSC2 taktovacího oscilátoru mikroprocesoru PIC16F628A. Jednoduchý program vytváří na výstupu RB0 obdélníkový signál o frekvenci Fosc/1000, ten je možné měřit osciloskopem nebo čítačem. Další výstupy RB1 až RB7 mají frekvenci RB0/2/4/8/16/32/64/128.

 Program: (pouze pro nekomerční účely, only for non-commercial purposes)
 XTAL628.asm (1,2 kB) XTAL628.HEX (178 B)

 Ve smyčce Main se každých 125 cyklů přičte 1 do registru výstupní brány, tím se změní nejnižší bit RB0 (z 1 na 0, nebo z 0 na 1). Proto až po dvou průchodech smyčkou Main bude na výstupu celá perioda (1 a 0). Strojový cyklus je vykonáván rychlostí Fosc/4, Main má rovných 128 cyklů a kompletní impuls potřebuje 2 průchody Main, takže Fosc/4/125/2 = XTAL/1000.

Počet strojových cyklů smyčky je možné zkontrolovat simulací v MPLABu.


V okně Stopwatch je součet provedených strojových cyklů, a pokud je zadaná správná frekvence krystalu, je zde i celkový čas.


Pravým tlačítkem myši se otevře nabídka a volba Set PC at Cursor umístí zelenou šipku na řádek s editačním kurzorem, od tohoto místa začne simulace.


Tlačítkem Step Over probíhá simulace krok po kroku.

 


Výstupní signál na RB0 s krystalem 4MHz


Výstupní signál na RB0 s krystalem 20MHz