KJS - korekce jasu segmentu
pro multiplexně řízený displej

vloženo:06.02.2010

 Nejdříve si připomeneme princip multiplexu na modelovém zapojení čtyř displejů se společnou anodou.


 Obslužný program musí zajistit, aby vždy svítil jenom jeden displej. Postupně je ale přepíná tak rychle, že to vypadá, jako by svítily všechny najednou. Předtím než se rozsvítí konkrétní displej (sepnutím anody), program zapne příslušné katody.


Průběhy napěťových úrovní na anodách při hodně zpomaleném přepínání.

 


O trochu rychlejší přepínání.

 


 Každý displej se musí rozsvítit alespoň 50x za sekundu aby to lidské oko nepostřehlo. Obvykle se používá 60 až 80x za sekundu.

 

Regulace jasu.
 Oblíbený způsob řízení jasu displeje je regulace napájecího napětí. Snížíme-li napětí na hodnotu charakteristickou pro LED diodu v propustném směru, nepotřebujeme ani katodové omezovací rezistory. Napětí na LED diodě v propustném směru není ale u všech typů stejné. Například červená LED má 1,8 až 2,1V. Zapojení automatické regulace jasu podle vnějšího osvětlení najdete zde Budík.

 

Regulace jasu pomocí PWM - pulsně šířková modulace.
 Frekvence spínání displeje (anody) je neměnná, mění se doba po kterou je anoda sepnuta. Zkracování délky svitu se jeví jako stmívání displeje.


Tuto regulaci (10 úrovní jasu) mají Hodiny.

 

KJS korekce jasu segmentu.
 Nevýhodou multiplexního zapojení je kolísání jasu v závislosti na počtu rozsvícených segmentů. Například jednička svítí jasněji než osmička. Způsobují to spínací tranzistory ovládající společné anody (nebo společné katody). Jako každý tranzistor nemá v sepnutém stavu nulový odpor ale jednotky až desítky ohmu, podle typu. Úbytek napětí na tomto odporu kolísá podle velikosti protékajícího proudu. Svítí-li více segmentů, je úbytek větší - napětí klesne, takže segmenty pohasnou. KJS to řeší také PWM regulací. Podle toho kolik má svítit segmentů, změní dobu sepnutí. Více segmentů svítí déle, naopak jeden svítí krátce.

 

 Ještě před zapnutím anody se postupně testují katody, tedy segmenty. Každý vypnutý segment oddálí sepnutí anody.