Vloženo:29.09.2013    Aktualizováno:30.12.2013

Zařízení měří dvě teploty a napětí.
Například venkovní, vnitřní teplotu a napětí palubní sítě automobilu nebo karavanu.
Při zobrazování venkovní teploty může displej blikat - signalizace námrazy.

Měřené teploty mohou být od -55 do 125°C, to je plný rozsah senzoru DS18B20.
V pásmu -9.9 až 99.9°C se teplota zobrazuje s rozlišením 0.1°C, zatímco okrajová pásma jsou bez desetinného místa. 
Rozsah měřeného napětí je 0 až 30V s rozlišením 0.1V.

Procesorová část je převzata z konstrukce DS termostat, stačí ale zapojit jenom jedno tlačítko (kterékoliv).


Zapojení hlavního konektoru.

 


Po každém zapnutí napájení proběhne vyhledávání identifikačních kódů DS obvodů.
1.DS Out (T0)
2.DS In (T1)

 


Není-li nalezeno žádné čidlo, zobrazí se porucha [E.00]. Vyhledávání se opakuje.

 


Protože se vyhledává jenom prvních 8 bitů identifikačního kódu, mohou mít oba senzory tento první bajt stejný. V takovém případě bude zobrazena chyba [E.02]. Vyhledávání se opakuje, jeden senzor je potřeba vyměnit.

 

Pokud jsou senzory nalezeny, začíná režim automatického zobrazování, hodnoty se střídají jedna po druhé. Nejdřív se zobrazí nadpis, až potom příslušná hodnota.

MENU   LED LED
Out venkovní teplota (T0) B4  
In vnitřní teplota (T1)   A3
bAt napětí B4 A3

Nejen podle nadpisu ale i podle signalizačních LED poznáme, co se zrovna zobrazuje.


Stisknutím tlačítka přejdeme z automatického zobrazování na ruční přepínání.
I zde se před každou hodnotou zobrazuje nadpis - stisknuté tlačítko, hodnota se zobrazí až po uvolnění tlačítka.
Držíme-li tlačítko déle (2s), přejdeme zpět na automatické zobrazování.

Signalizace námrazy:
Při zobrazování venkovní teploty od -1 do +1°C displej bliká.

 

(pouze pro nekomerční účely, only for non-commercial purposes)

Program (PIC16F1827):
TVM15_1827.HEX (5,5 kB)

Zdrojový kód, programovací pojistky:
TVM15_1827.asm (36,8 kB)

 


Přidal jsem (na přání) ještě jednu teplotu pro motor.

MENU   LED LED
Out venkovní teplota (T0)    
In vnitřní teplota (T1) B4  
EnG Engine, teplota motoru (T2)   A3
bAt napětí B4 A3


Automatické zobrazování.

 


Ruční přepínání.

 

Program (PIC16F1827):
TVM32_1827.HEX (5,9 kB)

Zdrojový kód, programovací pojistky:
TVM32_1827.asm (38 kB)