RTHG - regulace teploty, hodiny, generátor.

vloženo:01.02.2009    aktualizováno:13.08.2012

   Časově nastavitelný termostat, hodiny, den v týdnu, datum, generátor impulsů.
RTHG je hodně podobný konstrukci RVTG. Hlavní rozdíl je, že místo sdruženého čidla vlhkosti a teploty SHT11 jsou zde dva teplotní senzory SMT160-30 (SMT172). To umožňuje měřit a regulovat dvě nezávislé teploty. Referenční teplotu pro snímač S0 lze měnit ručně a pro snímač S1 i automaticky, v nastaveném čase a dnu v týdnu. Generátor může sloužit například pro impulsní řízení servopohonu. Nastavují se dva časové úseky ZAP a VYP.
   Ovládání je také stejné jako u RVTG. Přidal jsem automatický návrat na 1.displej po půl minutě nečinnosti tlačítek. Tato funkce je aktivní jenom při prohlížení, pokud se něco nastavuje, automatický návrat se neprovádí.

 

Displej 1

   Teplota S0 vlevo, teplota S1 vpravo. Čas, datum.
Podržením tl.S (2s.) začne nastavování času. První blikají hodiny (změna tl.+/-), tlačítkem N postupně blikají minuty, sekundy, den v týdnu, datum, měsíc a zase zpět na hodiny. Tlačítko S kdykoliv nastavování ukončí. Sekundy se nenastavují, pouze se vynulují (tl.- nebo +) a dokud se tlačítko drží, jsou sekundy zastavené. Pokud se nic nenastavuje, nic nebliká, slouží tlačítka +/- pro přepnutí na další nebo předchozí displej.

 

Displej 2

  Referenční teplota 1. Nastavování je opět stejné, jenom po stisknutí tl.S nemusíte čekat, ref. teplota začne blikat okamžitě. Potom (tl.N) začne blikat zkratka (tr/do), to určuje zda bude ref. teplota trvalá (tr) nebo dočasná (do). Dočasná = do příští časové změny, kdy se ref. teplota přepíše novou hodnotou z některé ze sedmi položek časových změn. A jako poslední začne blikat Hystereze. Lze jí nastavit od 0 do 25.5°C. Pokud se nic nenastavuje, tlačítka +/- přepínají displeje. Pozor, jenom z tohoto displeje je možné přejít na prohlížení nebo nastavování časových změn, a to tlačíthem N.

 

Displej 3

  Referenční teplota 0. Prohlížení nebo nastavování požadované teploty pro S0 a Hystereze.

 

Displej 4

  Nastavení impulsního generátoru. Výstup RIG, ZAP = log.1, Vyp = log.0. Časové úseky lze nastavovat v sekundách nebo v minutách, 0 až 255.

 

1. položka časové změny

  Tento displej je dostupný jenom z referenční teploty 1, tlačítkem N. A stejným tlačítkem také zpět (z jakékoliv položky časové změny). Každá položka obsahuje čas, teplotu a dny v týdnu. Po času a teplotě se nastavují dny, postupně od pondělí pod jedničkou až po neděli pod sedmičkou. Aby byl den aktivní, musí být pod ním symbol *. Neaktivní den je označen symbolem -. Budou-li všechny dny neaktivní, bude celá položka neúčinná. Vyhodnocování položek probíhá jenom když je nastavená referenční teplota dočasná (do). V takovém případě se každou minutu porovnává čas a den v týdnu, pokud to souhlasí, přepíše se teplota z položky do referenční teploty. Od tohoto okamžiku probíhá regulace podle této nové referenční teploty. Tlačítka +/- přepnou další/předchozí položku časové změny.

 

7. položka časové změny

  Nepotřebnou položku nastavíme takto. Všechny dny jsou vypnuté.

 

Podmínky regulace (provádí se jenom při zapnutém displeji 1)

RT1 =1

RT1 =0

t1 <= ref.1

t1 => ref.1 + hys.1

RT0 =1

RT0 =0

t0 <= ref.0

t0 => ref.0 + hys.0

t1 je teplota snímače S1
t0 je teplota snímače S0

  

 Úprava vstupu RA5
Přidaná schottky dioda BAT85 chrání vstup RA5 před rušením a zákmity vznikající na delším přívodním kablíku k čidlu S1. Ostatní vstupy už mají tyto ochranné diody přímo na čipu mikroprocesoru.

Schéma

  UniModul doplňují dva teplotní snímače SMT160-30 (SMT172). Výstupy je možné zatížit proudem max. 25mA. Napájecí napětí 5V lze realizovat obvodem 7805, odběr proudu nepřesahuje 70mA (včetně podsvícení).
  Propoj P-podsvícení a B3 zajišťuje automatické vypínání podsvícení po 256ti sekundách nečinnosti tlačítek. Nechcete-li tuto funkci využívat, připojte P přímo na +5V, displej bude svítit trvale. Podsvícení připojené podle RVTG, je další varianta se záložním akumulátorem. 
  Relé se dají připojit tak, aby spínaly na log.1 nebo na log.0 stejně jako v konstrukci Termostat.
  Odpor R5 je možné vynechat, port RA4 je totiž u mikroprocesoru 16F88 kompletní dvojčinný výstup, narozdíl od jiných typů (84,628) kde je RA4 otevřený kolektor a R5 slouží jako Pull-up rezistor.
   Přesnost hodin záleží na krystalu Q1 19,6608MHz. Kapacitním trimrem C3 se frekvence doladí. Pokud C3 nestačí, čas se předchází, je nutné zvětšit kondenzátory C1 a C2 o desítky pF. A naopak, pokud se čas pozdí, C1 a C2 se misí zmenšit.

 

 Plošný spoj a osazení součástek

  Desku UniModulu můžete objednat na www.bucek.name/dps/dpswebnode.dat.htm
pod označením RR72.

 

(pouze pro nekomerční účely, only for non-commercial purposes)

Hlavička zdrojového kódu. (programovací pojistky)
RTHG.asm.txt (2,5 kB)

Program. (2 varianty pro znak °C, kroužek)
RTHG131.HEX (20,1 kB) (kód kroužku B2)
RTHG132.HEX (20,1 kB) (kód kroužku DF)