MikroTermostat

vloženo:11.01.2009    aktualizováno:18.01.2011

  Mikro Termostat měří teplotu pouze na celé stupně, bez desetinných míst. Má ale více výstupů (5), takže je možné ovládat několik topných nebo chladících sekcí. Například ovládání tří topných těles na ohřev vody. Pokud je teplota hodně nízká, jsou zapnuty všechny 3 tělesa, při stoupání teploty se postupně odpínají, a naopak při poklesu teploty se tělesa postupně připínají.

  Teplota se zobrazuje na dvoumístném displeji. Znaménko mínus tvoří obdélníková LEDka.
  Signál z teplotního čidla SMT160-30 přichází na vstup MCLR který, v tomto případě neslouží pro RESET, ale je nakonfigurován jako běžný vstup. Při poruše snímače se místo teploty zobrazí nápis Er.
  Výstupy A0 až A3 a k nim přiřazené meze M0 až M3 umožňují regulaci na 4 nezávislé teploty. Pro regulaci s hysterezí slouží výstup A4 a meze M4/M5 (dolní/horní teplota).

 

Zobrazení na displeji

nadpis hodnota (rozsah -45 až 99°C, krok 1°C)
°C teplota
M0 mez 0
M1 mez 1
M2 mez 2
M3 mez 3
M4 mez 4
M5 mez 5

 

Ovládání 

  3 tlačítka, S-set (levé), M-mínus (prostřední), P-plus (pravé).
  Tlačítka M/P přepínají nadpisy, po uvolnění tlačítka se zobrazí konkrétní hodnota. Prohlížení mezí je omezeno na 30 sek. od posledního stisknutí tlačítka. Potom se automaticky přepne na zobrazení teploty.
  Nadpis se zobrazí i po stlačení tl. S, ale po delším držení (2 s.) začne hodnota blikat, tím se zahájí nastavování mezí.
  Při nastavování slouží tlačítka P/M pro změnu hodnoty +/-. Držení tlačítka způsobí automatické přičítání nebo odečítání.
  Nastavování se ukončí opět tlačítkem S. Aby se po vypnutí napájení data neztratila, ukládají se do EEPROM.

 

Stavy výstupů při regulaci

A0

1

0

teplota < Mez0

teplota => Mez0

A1

1

0

teplota < Mez1

teplota => Mez1

A2

1

0

teplota < Mez2

teplota => Mez2

A3

1

0

teplota < Mez3

teplota => Mez3

A4

1

0

teplota <= Mez4

teplota => Mez5

  Podmínky regulace se mohou upravit na konci programu (Program regulace - ve zdrojovém textu). Přímo nad Programem regulace lze také zadat stavy výstupů při poruše snímače. Jinak zůstávají ve stavu před poruchou. A v úvodu zdrojového textu najdete nastavení programovacích pojistek. Například, OSC=INTRC-I/O znamená, že taktovací frekvence (4MHz) vzniká v interním oscilátoru a vývody OSC1/RA7 a OSC2/RA6 jsou univerzální vstupy/výstupy.
  Pozor, A4 je výstup s otevřeným kolektorem. Pokud na něm potřebujete i log.1, připojte na něj Pull-up rezistor 1k.
  Výstupy nejsou nijak chráněné, snesou proudové zatížení maximálně 25mA.
  Relé je možné připojit tak aby seplo na log.1 nebo na log.0. Například jako v Termostatu. Stejný může být i zdroj napájení.

 

 Schéma zapojení

 Přidána Schottky dioda D1 BAT85 (apod.)
Zachytává rušení na delším datovém vedení k čidlu.

 

 Zapojení konektoru

1 GND
2 +5V stabilizované
3 A3 výstup
4 A2 výstup
5 MCLR vstup pro čidlo SMT160-30
6 A4 výstup
7 A1 výstup
8 A0 výstup

 

 

Deska plošného spoje

 Z této strany jsou SMD součástky, sokl pro IO a konektor.

 

Ručně nakreslená deska (nic moc).

 

Seznam součástek

IO PIC16F628A-I/P + sokl 18pin precizní
DIS HDSP-5521 společná anoda, vysoce svítivé
LED obdélníková 5x2mm 20mA
D1 BAT85  Schottky dioda
čidlo SMT160-30 (SMT172) pouzdro TO-92 (TO-220 má přehozené vývody 1-3-2)
C1 10uF/10V (Tantal)
C2 M1 SMD 0805
R1-7 620 ohm SMD 0805
R8 220 ohm
R9-11 2k2 SMD 0805
TL1-3 mikrospínač 12V/0.05A
konektor kolíky 8pin, lámací lišta dvouřadá

  

Soubory ke stažení: (pouze pro nekomerční účely, only for non-commercial purposes)

MT008.asm (30,6 kB) zdrojový kód

MT008.HEX (6,1 kB) program

MikroT03.sch (132,1 kB) schéma

MikroT03.brd (19,9 kB) deska plošného spoje