vloženo:22.07.2008    aktualizováno:15.11.2015

 

   Stavba hodin z klasických logických obvodů je výborná škola digitální techniky. Takové hodiny však obsahují spoustu integrovaných obvodů, dnes na to stačí jeden mikroprocesor. Při psaní programu (nejen pro hodiny), je ale znalost digitální techniky velmi užitečná.

 

   Hodiny zobrazují čas, datum, den v týdnu a rok. Tyto údaje se automaticky střídají podle zvoleného módu.

   Na ovládání stačí jenom dvě tlačítka.
Horní N, výběr módu 1-4, při nastavování +1.
Dolní tlačítko S, nastavování.


Mod1 - pouze čas


Mod2 - střídá se čas (6 s) a datum (2 s)


Mod3 - čas (6 s), datum (2 s), den (2 s)


Mod4 - čas (6 s), datum (2 s), den (2 s), rok (2 s)

Pro mód 2 až 4 platí: vždy v padesáté šesté sekundě začíná zobrazení času.

Nastavení.

   Konkrétní údaj lze nastavit jenom když se zrovna zobrazuje. Chceme-li nastavit rok, musíme nejdřív horním tlačítkem N vybrat mód 4. Jakmile se rok zobrazí, stiskneme dolní tlačítko S. Hodnota začne blikat a tlačítkem N jí můžeme změnit (+1), držení tlačítka urychlí přičítání. Nastavování ukončíme tlačítkem S.
   Některé nastavování je rozděleno do více kroků, například čas. Po stisknutí tlačítka S začnou blikat nejdřív hodiny, potom minuty a nakonec sekundy. Požadovaný údaj vybereme tlačítkem S, a nastavíme tlačítkem N.


   Během nastavování sekund se zobrazuje nápis SE a běžící sekundy. Tlačítkem N sekundy vynulujeme, a dokud tlačítko držíme, jsou sekundy zastaveny.
   Datum se nastavuje ve dvou krocích, první den, následně měsíc. Rok lze nastavit až do 2099, potom se vrátí na 2000.
   Ihned po nastavení roku, začíná ruční nastavení jasu displeje.


   Můžeme vybrat jednu z deseti úrovní jasu, 0 až 9.
Ruční nastavení bude ale jenom dočasné, protože v určitých časech se jas mění automaticky.
6.00 jas 5
8.00 jas 9
18.00 jas 4
20.00 jas 0

Schéma zapojení. Hodiny_01.sch (788 kB)

   Přesnost hodin záleží na krystalu (4194304Hz), frekvenci doladíme kapacitním trimrem C3. Pokud je frekvence nízká (čas se pozdí) - kapacitu C3 zmenšíme. Vysoká frekvence (čas se předchází) - kapacitu C3 zvětšíme. Jestliže se čas předchází i když je C3 na maximum, zvětšíme kapacitu kondenzátorů C1 a C2 (o 10 až 20pF). A naopak, pokud se čas pozdí, přestože je C3 už na minimum, kapacitu C1 a C2 snížíme.
   Při výpadku sítě napájí hodiny záložní zdroj. Aby akumulátor vydržel co nejdéle, displej při výpadku zhasne, bliká jenom desetinná tečka (1Hz). Po obnovení napájení svítí displej nejmenším jasem (0).

Plošný spoj. Hodiny_01.brd (124,9 kB)   Plošný spoj má dvě části. Propojovací konektor a dva šroubky (M2) drží obě desky u sebe. Rozměry odpovídají krabici U-KM32C. Celé to tam zapadne, takže není nutné další uchycení.
   Deska displeje nemusí být oboustranná. Místo horní vrstvy (červená) lze použít drátové propojky, například tenké pocínované drátky z lankového vodiče. Jeden konec přiletovat do pájecího bodu a druhý provléknout do dirky pro displej. Po osazení displeje, drátky omotat kolem nožiček a proletovat.

Seznam součástek.
IC1       PIC 16F628A + sokl 18 pinů
IC2       78L05
Q1        krystal 4194304Hz
G1        B250C1000DIL diodový můstek    
DIS1,2    HDSP-5521 (vysoce svítivé, společná anoda)
D1        1N4001
D2        1N4007 SMD pouzdro D0213AB
D3        BAT85 (SB160) Schottky dioda
R1-8      330ohm
R9-11     1k
R12,13    10k SMD R0603
C1,2      30pF
C3        0-40pF kapacitní trimr
C4        500uF/16V
C5,6      100nF
C7        100nF SMD C0603
TLS,N     B6819 mikrospínač, výška 17mm
TR1       transformátor do DPS AC230/6V/0,35W
F1        trubičková pojistka 50mA + 2x držák pojistky do DPS
BAT       akublok (NiCd) 4,8V/400mAh + konektor
konektor  lámací lišta dvouřadá + dutinková lišta 2x7 pinů
krabička  U-KM32C

 

(pouze pro nekomerční účely, only for non-commercial purposes)

Program: (PIC16F628A)
hodiny23.HEX (11,3 kB)
Zdrojový kód: (programovací pojistky)
hodiny23.asm (27,3 kB)

Program: (PIC16F1847)
hodiny28.HEX (4,1 kB)
Zdrojový kód: (programovací pojistky)
hodiny28.asm (20,9 kB)