DS Termostat J

vloženo:28.12.2013   aktualizováno:21.12.2014

Jednoduchý termostat měřící jednu teplotu (senzor DS18B20).
Dva impulsní výstupy, vhodné pro směšovací ventil, duomix.

 Ovládíní a nastavování je stejné jako u DS termostatu.

Menu:
Nadpis - Teplota.
 MAX/MIN teplota.
 V tomto pásmu je rozlišení 0.1°C, okrajová pásma mají rozlišení 1°C.
Porucha senzoru.
Při poruše senzoru přepnou výstupy VB4, VA1 na Log.0 a výstup A3 na Log.1.

Nadpis - Horní mez pro výstup VB4.
Nadpis - Dolní mez pro výstup VA1.
Obě meze lze nastavit v plném rozsahu -55 až 125°C.

Nadpis - Čas Log.1 pro výstup VB4 (1 až 255s).
Nadpis - Čas Log.0 pro výstup VB4 (0 až 255s).
0=STOP časování, VB4=Log.1.

Nadpis - Čas Log.1 pro výstup VA1 (1 až 255s).
Nadpis - Čas Log.0 pro výstup VA1 (0 až 255s).
0=STOP časování, VA1=Log.1.

Nadpis - Ruční provoz.
Při ručním provozu vidíme okamžité stavy výstupů.
Uprostřed VB4, vpravo VA1.
Tlačítkem TlS zahájíme nastavování výstupů.
Tlačítko TlM přepíná výstup VB4 (uprostřed) a TlP VA1 (vpravo).

 Pokud nebude stisknuto žádné tlačítko (17s), dojde k automatickému přepnutí na zobrazení teploty. To ale neplatí při jakémkoliv nastavování (displej bliká).

Regulace termostatu:

VB4 = imp. když teplota >= horní mez
VB4 = 0 když teplota < horní mez
   
VA1 = imp. když teplota <= dolní mez
VA1 = 0 když teplota > dolní mez

 

(pouze pro nekomerční účely, only for non-commercial purposes)

Program (PIC16F88): DSTJ_12.HEX (8,2 kB)
Zdrojový kód (programovací pojistky): DSTJ_12.asm (45,4 kB)

Program (PIC16F1847): DSTJ_13.HEX (8,4 kB)
Zdrojový kód (programovací pojistky): DSTJ_13.asm (45 kB)