vloženo: 6.03.2011    aktualizováno:28.12.2013

 1 až 15-násobný teploměr

Teplotní čidla DS18B20 (1-Wire DALLAS sběrnice)

Rozsah -55 až 125°C, základní rozlišení 0,1°C

(teploty pod -9,9 nebo nad 99,9°C se zobrazují s rozlišením 1°C)

3-místný LED displej

3 ovládací tlačítka (TlS levé, TlM střední, TlP pravé)

(pouze pro nekomerční účely, only for non-commercial purposes)

Program:T15DS_09.HEX (5,2 kB)

Hlavička zdrojového kódu:T15DSasm.txt (2,6 kB)

  

 Tlačítka TlP/TlM (+/-) přepínají teploty. Dokud se tlačítko drží, zobrazuje se nadpis [°Cx.], příslušná teplota se zobrazí až po uvolnění tlačítka. x=číslo senzoru (1 až 9, A až F). Kruhové menu obsahuje tolik položek, kolik je připojeno senzorů.


 Nadpis právě zobrazované teploty lze ukázat tlačítkem TlS (po dobu držení).

 


 Dojde-li k poruše senzoru, zobrazí se místo teploty chyba [Er.x.] x=číslo vadného senzoru. Nahodilá chyba komunikace s čidlem nevede ihned k poruchovému hlášení. Pro každé čidlo je zavedeno počítadlo poruch, dokud se nenaplní, platí poslední správná teplota.

 


 Po prvním zapnutí (nová čidla), nebo po výměně, přidání, odebrání čidla, je nutné spustit režim vyhledávání DS obvodů. Současně stisknout TlS a TlP. Displej postupně zobrazuje čísla právě nalezených obvodů. Po dokončení vyhledání jsou data uložena do EEPROM, takže i po vypnutí/zapnutí napájení si mikroprocesor pamatuje počet senzorů a jejich kódy. Vyhledávání sériových kódů DS obvodů.

 


 Pokud nebude nalezeno žádné čidlo, displej ukáže chybu [E.00]. Vyhledávání se stále opakuje.

 Protože se vyhledává jenom prvních 8 bitů sériového kódu, může se stát, že 2 nebo několik DS obvodů mají tento bajt stejný. V takovém případě displej zobrazí chybu [E.02] a vyhledávání se opakuje. Postupným odebírání senzorů zjistíme, které mají stejné kódy.

 

 Schéma. P3L_T15DS.sch (114,9 kB)

 Schéma zapojení vypadá trochu chaoticky, vychází totiž z návrhu plošného spoje.

 

 Deska. P3L_T15DS.brd (29,9 kB)

 Nebudeme-li programovat pomocí ICSP konektoru, nemusíme ho vůbec osazovat, potom bude stačit jednostranný plošný spoj.
Desku můžete objednat na www.bucek.name/dps/dpswebnode.dat.htm
pod označením P3L.

 

 ICSP programování.


 Konektor ICSP umožňuje programovat mikroprocesor přímo na desce. Před programováním odpojte hlavní konektor CON1.
Nastavení programovacích pojistek najdete v hlavičce zdrojového kódu.

 

  Seznam součástek.

IO1 PIC16F88-I/P (+ precizní sokl 18pin)
DIS1 BA56-12EWA
(3-místný LED displej se společnou anodou)
C1 1 až 10uF/10V (TANTAL)
C2 100nF (SMD velikost 0805)
R1-R8 330 ohm (SMD 0805)
R9-R11 1K (SMD 0805)
TL1-TL3 mikrotlačítko (12V/50mA/6x6x12mm)
CON1,ICSP konektorové kolíky lámací RM=2,54mm (20pin)
Teplotní senzor DS18B20
PULLUP 4k7

 

Videoukázka na YouTube