Budík s výstupním relé

vloženo:02.11.2008    aktualizováno:03.12.2008

  Kromě zvukového signálu, umí budík ještě ovládat síťovou zásuvku na 230V. Dá se tak zapnout rádio, lampička apod. 
  Šestimístný displej zobrazuje aktuální čas [HH MM SS].
Čas buzení [HH MM bu].
Odpočet [od MM SS] pro zpožděné vypnutí zásuvky (sleep).
Pípání po limitu [Pi Po SS] oddálí pípání po aktivaci alarmu.
  Aby displej v noci moc nezářil, reguluje se jas podle vnějšího osvětlení.
Zásuvka a napájecí zdroj (12V=/100mA) jsou v samostatné krabičce, adapter se zásuvkou.

 

Ovládací tlačítka: (zleva)

N Nastavování (podžet 3s.) Konec nastavování
D- Displej (zap/vyp)

Mínus při nastavování

automatické odečítání
(držení tlačítka)

A+ Alarm (zap/vyp)

Plus při nastavování

automatické přičítání
(držení tlačítka)

> Postupné přepínání zobrazení
(hodiny, budík, odpočet, pípání po limitu)
Výběr hodnot při nastavování

 
Nastavení času: (ostatní údaje se nastavují podobně)
Tl>     zobrazit čas
Tl.N    podržet, dokud nezačne displej blikat (3s.)
Tl.>    vybrat hodiny, minuty nebo sekundy (stále dokola)
Tl.+/- změnit blikající hodnotu (sekundy se vynulují a zastaví)
Tl.N    ukončit nastavování (sekundy se spustí, pokud jsou zastavené)

 Odpočet lze nastavit od 0 do 99 minut, sekundy se nenastavují, vždy se začíná od 11ti sekund. Takže 11 s. je nejkratší čas, jaký lze nastavit [od 00 11].


 Nastavení PiPo 0 až 99 sekund. [Pi Po 00] znamená, že pípání začne společně se zapnutím zásuvky.

Nastavení alarmu:
Tl.A - Zapnutí alarmu. Spustí se odpočet. Zásuvka je stále zapnutá.
Po uplynutí odpočtu se vypne zásuvka. Začíná (noční) čekání na shodu času a budíku.
Odpočet se dá urychlit vypnutím displeje (tl.D), takto se ručně vypne zásuvka, aniž by se čekalo na dokončení odpočtu.
Při aktivaci buzení zapne zásuvka, rozsvítí se displej (pokud je vypnutý) a začne odpočet PiPo.
Po odpočítání PiPo začne budík pípat.
Tl.A - Vypnutí alarmu. Alarm je možné vypnout kdykoliv.

  Zapnutý alarm signalizuje desetinná tečka u minut.
Při výpadku sítě zhasne displej, bliká jenom tečka u sekund. V tomto případě se může displej také zapnout (jakýmkoliv tlačítkem), bude ale celý blikat.
  Pokud je zobrazováno něco jiného než čas, nastane po 3 minutách automatické přepnutí na zobrazování času.

   Plošný spoj je navržen pro osmimístný displej. Budík má ale jenom 6 míst, proto se neosazují součástky R7,8 a T7,8.

 

 Reálný čas je odvozen od krystalu 4194304Hz. Pomocí CX se nastaví přesná frekvence. Pokud nestačí kapacita CX, je na desce ještě místo pro C2.


  Ze zapojení displeje je patrné, že pracuje v multiplexním režimu. 8-bitová brána 74HCT574 spíná, prostřednictvím PNP tranzistorů, anody displejů. Zatím co katody, spíná přímo procesor. Vždy svítí jenom jeden znak, ale postupně se přepínají tak rychle, že to vypadá, jako když svítí všechny najednou. Rychlost přepínání musí být taková, aby to lidské oko nepostřehlo. Mikroprocesor zobrazuje každý znak zhruba 68x za sekundu. Jelikož při tom musí ještě zjistit stav tlačítek, provádí to následovně.
  Přivedením výstupů brány Q1-8 do stavu vysoké impedance (3-STATE OUTPUTS), log.1 na OC vypne anody (respektive anodu znaku, který zrovna svítí). Potom se RB0-3 přepnou na vstupy a načtou se stavy tlačítek. RB0-3 se vrátí na výstupy, aby se mohla poslat nová anoda na D1-8. Vzestupnou hranou na CLK se nová anoda uloží do paměti brány (klopný obvod D) i když jsou výstupy brány stále ve vysoké impedanci. Následuje nastavení katod na RB0-7 a nakonec rozsvícení nového znaku. Příslušná anoda je připravena v paměti brány, stačí log.0 na OC a znak se rozsvítí. Tento postup se opakuje stále dokola, pokaždé s novým znakem (1 až 6).
  Napětí na emitorech T1-6 určuje jas displeje. Fototranzistor FT1 řídí regulátor jasu. Potenciometrem P1 se nastaví maximální jas (asi 2V na emitoru T9). A potenciometrem P2 minimální jas (za šera nebo při zakrytém FT1). Fototranzistor BPW42 v plastovém pouzdru (průměr 3mm) je trochu zbroušený, aby se vešel mezi displeje. Může se ale použít i jiný typ, např. KP101.
  Jumper JP1 umožňuje odpojit záložní akumulátor.


  Propojení desky displeje a procesorové desky je z drátků telefonního kabelu. Jeden konec je přiletovaný přímo na nožičku displeje a druhý zasunutý do konektoru.

 


   Drátové propojky na desce displeje jsou z tenkého pocínovaného drátku, například z lankového vodiče. Jeden konec se přiletuje do pájecího bodu a druhý se provleče přímo do dirky pro displej. Po nasazení displeje se drátky omotají kolem nožiček a proletují.

   Konektor na desce tlačítek, to jsou vlastně jenom drátky z pozlacených vývodů vyřazených tranzistorů.
  Krabička (U-KM35B) je snížená na výšku desky displeje. Horní díl krabičky drží jenom dva pružné plíšky.

 

Rozpiska součástek:

DIS1,2,3 HDSP 5521
IO1 PIC16F628A +SOKL18
IO2 74HCT574 +SOKL20
IO3 78L05
XTAL 4194304Hz
T1 až 6 BC369 PNP BCE
T9 BC368 NPN BCE
T10 BC239 NPN EBC
T11 BC337 NPN EBC
FT1 fototranzistor BPW42
D1,2,3 1N4007
D4 Schottky dioda SB160
CX 0-30p
C1 33p
C3,4,5 M1
C6 10M/16V
R1 až 6 2k4
R9 až 14 1k
R15 4k7
R16,19 220R
R17,18 10k
P1 4K7
P2 66k
TL1 až 4 mikrospínač B6819
Piezo KST-3206 od GM
Bat záložní akumulátor 4xNiCd 1,2V
Re1 cívka 12VDC, rozpínací kontakty 230VAC/5A
Krabička U-KM35B
Čelní sklo U-KM35 FILTR od GM
konektory lámací zásuvková lišta precizní

 

Schéma zdroje:

 

Soubory ke stažení: (pouze pro nekomerční účely, only for non-commercial purposes)

budik200.asm (22,9 kB) zdrojový kód

budik200.HEX (4,3 kB) program

BUDIK.SCH (320,6 kB) schéma

BUDIK.BRD (29,8 kB) deska

BUDIS.BRD (11,4 kB) deska displeje

BUTLAC.BRD (7,8 kB) deska tlačítek

zdroj.sch (206,7 kB) schéma zdroje

Soubory BRD a SCH jsou kreslené v EAGLE.

 

Úvodní stránka