LCDIP2DS

vloženo:15.06.2010    aktualizováno:28.12.2013

LCD informační panel, dvě teplotní čidla DS18B20.

(pouze pro nekomerční účely, only for non-commercial purposes)
LCDIP2DS_06.HEX (12,8 kB)   LCDIP2DS_04.txt (2 kB)

2x teplota, hodiny, datum, uložení MIN/MAX teploty, 2x termostat.

 Jak název napovídá, vychází tato konstrukce z LCDIP, ovládání a nastavování je proto stejné. Přibylo zobrazení testu při poruše snímače.

 Komunikace s čidlem nemusí vždy proběhnout bezchybně. Aby to neovlivňovalo zobrazení na displeji a hlavně regulaci termostatu a MIN/MAX teploty, má každé čidlo své počítadlo poruch. To vždy při chybné komunikaci inkrementuje a místo nové hodnoty se zobrazí ta poslední, úspěšně načtená teplota. Dojde-li ale k naplnění počítadla, zobrazí se nápis "Porucha".

 Program stále zkouší komunikaci s čidlem a trvá-li porucha déle, přechází na testovací režim.

 Zde se neustále vyhledávají připojená čidla a zobrazují jejich identifikační kódy (prvních 8 bitů, vlevo T1, vpravo T2). Testovací režim lze opustit stisknutím (podržením) jakéhokoliv tlačítka.

 

 Narozdíl od původní konstrukce, kde kvůli teplotním senzorům, byla vysoká frekvence krystalu nezbytná, zde stačí 4194304Hz. Opět to je snadno dělitelná frekvence na 1Hz pro reálný čas.
 Předepsanou hodnotu 4k7 pull-up rezistoru na vstupu B0 (1-Wire), můžeme snížit až na 1k. Je třeba to vyzkoušet, podle konkrétních podmínek, délka kabelu k čidlu, rušení atd. Na krátké vzdálenosti to funguje i bez tohoto rezistoru, mikroprocesor má totiž zapnutý svůj vnitřní pull-up.