Nové:
 VU metr s NeoPixel, program ke stažení.
DTS digitální tlakový spínač.

 


 PROSÍM, neberte tyto stránky jako reklamu na prodej hotových výrobků nebo stavebnic.
Pokud ale potřebujete naprogramovaný mikroprocesor, napište.

 


 Výborné stránky o mikroprocesorech PIC pic16fxx.sweb.cz/

 


ISP2ZIF - Adaptér pro sériové ISP programování součástek.


 Adaptér ISP2ZIF je doplněk programátoru (např. PRESTO) s rozhraním ISP nebo ICSP.

 PRESTO umí programovat nejen PIC, AVR, ale i paměti EEPROM


 Rozmístění propojek na adaptéru ISP2ZIF.

 Jednoduché a spolehlivé.
Stačí tvrdé drátky opatřené silikonovou bužírkou.

 

 


 EAGLE - plošné spoje a schémata kreslím v tomto editoru. Stáhněte si free verzi EAGLE, chcete-li zobrazit přímo výstupní soubory, BRD deska, SCH schéma.

 


 MPLAB - sada nástrojů pro vývoj aplikací s mikrokontroléry PIC.
- Editor zdrojového kódu ASM.
- Debugger, ladění programu nebo jeho části. Program lze spustit či krokovat a sledovat jeho chování.
- Překladač, kompilace zdrojového kódu ASM do výsledného HEX souboru.
Poslední verzi MPLAB IDE v8.92 můžete stáhnout na stránkách  MICROCHIP